Om oss

Angelica Michanek

Angelica är socionom med många års erfarenhet av chef- och ledarskap. En av hennes främsta förmågor är att starta upp verksamheter från grunden, från att ha formulerat en tanke till att realisera tanken till verklighet.

Hon är intresserad av organisationer som system, hur de fungerar och hur organisationen och därmed människorna i den, kan stärkas i det lilla och det stora.  Att ta till vara på all kunskap inom en organisation det hon tror mest på och en förutsättning för att en organisation ska kunna utvecklas i rätt riktning.  Hon stimuleras av att uppnå mål och har erfarenhet av att leda och arbeta i projekt.

Angelica är också utbildad inom samtalsverktyget Motiverande samtal och har dessutom gedigen erfarenhet av arbete med rekrytering. 

Konsult

Josefin
Brumme

Josefin är personalvetare i grunden och har många års erfarenhet av HR-arbete och arbete med organisationsutveckling. 

Efter att gång på gång blivit frustrerad av att insatser inte ger någon eller högst kortvarig effekt ville hon hitta andra angreppssätt. Hon valde därför att vidareutbildat sig till gestaltpraktiker i organisation, vilket en treårig upplevelsebaserad utbildning med teoretisk tyngd och ett genomgripande humanistiskt och systemteoretiskt perspektiv. Utbildningen ger kunskaper i att stödja hållbar utveckling och förändring i organisationer. 

För närvarande utbildar hon sig också till gestaltterapeut i Danmark.