Vårt erbjudande

Ledarskap, organisationsutveckling
och förändringsledning

Att skapa tydlighet och driv i utvecklings- och förändringsprocsser kan vara utmanande. Vi utgår från kundens behov och målbild och erbjuder exempelvis stöd i framarbetandet av långsiktiga strategier och insatser så som chefshandledning, grupputveckling, workshops och utbildningar. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar för ansvarstagande, utveckling och förändring. 

HR

Ni har kanske inte något inhouse HR-stöd, funktionen är överbelastad eller ni behöver tillföra specifik kompetens?

Vi kan bistå med rådgivning, genomförande av avgränsade projekt eller ett mer långsiktigt HR-stöd, allt från strategi till praktiskt genomförande. Det kan röra sig om arbetsättsliga frågeställningar, kompetensförsörjning, arbetsmiljöfrågor eller utredningar, rekrytering och mycket mera.